Cách dùng thẻ a trong HTML để tạo links

 

Thẻ chuyển liên kết và tạo links trong HTML – thẻ <a>

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với nhau. Để làm điều đó chúng ta sử dụng thẻ <a>.

Cú pháp :

<a href=”duong_dan_den_lien_ket”>click_here</a>

Trong đó :

Đường dẫn đến liên kết có 2 loại:

-Đường dẫn tuyệt đối

-Đường dẫn tương đối

+Đường dẫn tương đối: là loại đường dẫn do mình tự viết ra

Ví dụ :

<a href=”link.html”> click_here</a>

Nếu file html đang chứa thẻ a nằm cùng cấp với file link.html

<a href=”demo/link.html”> click_here </a>

Nếu file html đang chứa thẻ a nằm cùng cấp với folder chứa file link.html (folder demo)

<a href=”../link.html”> click_here </a>

Nếu file link.html nằm cùng cấp với folder chứa file html đang chứa thẻ a

<a href=”../demo/link.html”> click_here </a>

Nếu folder (demo) chứa file link.html nằm cùng cấp với folder chứa file html đang chứa thẻ a

Khi bạn click vào “click_here” thì trình duyệt sẽ chuyển đến file link.html

Xem thêm: Thông tin về khóa học lập trình android

+Đường dẫn tuyệt đối : Đường dẫn này do mình copy ở trên thanh địa chỉ của trình duyệt web.

Ví dụ :

<a href=”devpro.edu.vn”> click_here </a>

Khi bạn click vào “click_here” thì trình duyệt sẽ chuyển đến địa chỉ web ghi trong thuộc tính href.

Ngoài ra thẻ a còn dẫn đến một vị trí trong bố cục trang web thông qua id

Ví dụ :

<a href=”#test”>click</a>

Khi bạn click vào “click” sẽ dẫn bạn đến vị trí của thẻ có id=”test”

Ngoài href, thẻ a còn có một số thuộc tính khác :

Title : tiêu đề cho đường link

Target : có các tùy chọn

  • _blank : chuyển link trên tab mới
  • _self : chuyển link trên tab hiện tại

Nếu không chọn thì sẽ mặc định là _self

Thẻ a có 4 trạng thái chính là :

  • Hover
  • Link
  • Visited
  • Active

4 trạng thái này thông thường được kết hợp với css để tạo hiệu ứng (sẽ học sau)

Chúc các bạn học tốt !!!

Gợi ý xem thêm:

Nguyên tắc làm việc

1. Tìm rõ nguyên nhân - Xử lý triệt để

2. Làm việc nhanh chóng và chắc chắn.

3. Hình thức chuyên nghiệp- Ngăn nắp, sạch sẽ.

4. Lễ phép với khách hàng - Đối xử với máy móc thiết bị cẩn thận.

5. Đảm bảo an toàn lao động.

6. Kết thúc công việc đúng hẹn.

7. Trả lại khách hàng phụ tùng cũ - Viết giấy bảo hành phần việc đã làm.

Gọi là đến

0936.848.625

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *